Juridische Informatie

Op deze pagina vind je juridische informatie die van toepassing is op onze diensten.

Algemene Voorwaarden

Het is goed om vooraf na te gaan aan welke regels, rechten en plichten je gebonden bent bij het aangaan van een hostingovereenkomst.
In gewoon Nederlands zijn dit de belangrijkste punten:

1
Je betaalt de overeengekomen termijn ALTIJD vooraf. Wanneer je dit niet nakomt, zal je dienst worden afgesloten totdat je wel betaalt.
Let op! DIt houdt niet in dat je pakket dan automatisch stopt. Opzeggen dient 30 dagen voor de beëindiging middels support ticket gemeld te worden.

2
Als je website voor overlast zorgt, kunnen wij deze (tijdelijk) blokkeren om te voorkomen dat anderen hier last van krijgen. Torrent sites, porno-, warez- en criminals-sites zijn bij ons sowieso niet toegestaan.

3
Wij verkopen of verhuren je persoonsgegevens nooit voor marketingdoeleinden. Wanneer je een poststuk of e-mail ontvangt van ons, betreft dit in alle gevallen een in eigen beheer uitgevoerde mailing of een mailing die verzorgd is door een van onze toeleveranciers.

4
Dreigende taal, racistische uitingen en onfatsoenlijk gedrag naar ons of andere klanten zal niet worden getolereerd. Je loopt dan het risico permanent van onze servers verwijderd te worden.

5
We doen ons uiterste best om onze machines altijd bereikbaar te houden. Vanaf 2015 hebben we jaarlijks een uptime van meer dan 99,99% behaald. We zijn echter afhankelijk van techniek, en kunnen geen garanties bieden. In het verleden behaalde uptimes zeggen ook weinig over de toekomst; wat we wel garanderen is dat we in geval van storingen reserve hardware beschikbaar hebben en ons uiterste best doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.


Privacybeleid

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. We gaan dan ook zorgvuldig met je gegevens om en behandelen deze conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Dat betekent dat we je gegevens uitsluitend gebruiken om onze dienstverlening goed te laten verlopen en nooit informatie over jou verstrekken aan derden.


Fair Use Policy

Trending Servers biedt in sommige situaties onbeperkte webruimte of dataverkeer aan.
Dit heeft als voordeel dat je jezelf geen zorgen hoeft te maken over limieten op webruimte en dataverkeer.
Als je een keer meer verbruikt, wordt dit door ons niet in rekening gebracht.

Op deze onbeperkte webruimte en dataverkeer is altijd een Fair Use Policy (FUP) van kracht.
Fair use staat voor ‘redelijk gebruik’, ofwel normaal consumentengebruik.
Deze regeling zorgt ervoor dat we klanten, die misbruik maken van deze diensten zonder harde limiet, kunnen aanspreken op hun gedrag.

Onder de Fair Use Policy van Trending Servers kun je op jouw hostingpakket naar hartenlust gebruik maken van webruimte en dataverkeer, zolang de door jou gebruikte hoeveelheid over langere periodes gemeten niet hoger is dan 3 keer de overeenkomstige limiet van ons basispakket.

Gebruik je meer dan drie keer de limiet van het basispakket, dan nemen we contact met je op. We bekijken dan samen hoe we het verbruik kunnen verminderen of welke andere opties beschikbaar zijn om je toch van dienst te kunnen zijn.